Politikkerne har pr. 1/7-18 besluttet, at der fremover skal betales et gebyr for
tolkebistand, hvis man som udlænding har boet i Danmark i mere end 3 år.
Det vil koste 334 kr. pr. konsultation, og det er regionen, der opkræver gebyret.
Der er tilfælde, hvor man kan fritage for denne betaling – så skal der laves en
attest, og den vil koste 500 kr som et engangsbeløb.